Rent och fräscht

Så får du ett rent och fräscht hem

Så bör man bäst tvätta fönster

Är fönstertvätt en egen vetenskap? Finns det verkligen olika sätt att tvätta fönster på? Kanske man skulle få ett positivt svar om man frågade en fönstertvättare om saken. En del menar att det beror på de kemikaliska fönstertvättmedel som man använder sig av, andra menar att det beror på den fönsterskrapa som man använder. Vissa gemensamma saker kanske man kan fastställa när det kommer till bästa sättet att tvätta fönster.

Det som de allra flesta har gemensamt är att alla fönstertvättare behöver vatten, rengöringsmedel, en mjuk svamp och en skrapa för att kunna tvätta fönster. Hur man sedan gör när man tvättar fönster, skiljer sig däremot åt.

Måste man köpa dyra fönstertvättmedel?

Nej, man måste inte köpa dyra fönstertvättmedel. Om man tvättar sina fönster ofta, behöver man inte några kemikaliska rengöringsmedel, utan det räcker med några droppar diskmedel, såpa eller liknande för att fönster ska bli rena. Särskilt plastfönster och PVC fönster är då lätta att rengöra.

Måste man ha en fönsterskrapa?

Man bör ändå ha en fönsterskrapa när man tvättar fönster. Vissa professionella fönstertvättare menar att det är fönsterskrapan som tvättar fönster. Man kan handla en sådan fönsterskrapa som professionella fönstertvättare använder i en vanlig färghandel. Man kan fråga efter dem i handeln, så visar expeditörerna vilken fönsterskrapa som man bör köpa. Innan man började använda fönsterskrapor, använde man sig av tidningspapper. Det sägs ha blivit fina fönster även av tidningspapper. Andra säger att de anvädner bra och rena trasor. Det är väl kanske så här; det som fungerar för dig, är ju bäst helt enkelt.

Vilka fönster är lätta att tvätta?

De fönster som kan vara svårast att tvätta kan vara de gamla slags fönster som man hade förut. Däremot är de nyare plastfönster lättast att tvätt. De har ofta en hinna på fönster som gör dem lättare att tvätta. Särskilt de slags fönster som nästan är självtvättande. De har då en hinna av laminat som gör att smutsen inte fastnar så lätt på fönstret. När det sedan någon gång regnar, faller smutsen av fönstret. Tvättar man sådana fönster, är det sedan lätt att rengöra. Även om de har en hinna med laminat på den yttre sidan, bör man ändå någon gång om året tvätta dem. Däremot inte så ofta som man annars tvättar andra slags fönster.

Så de slags fönster som är lättast att hålla rena, är de slags plastfönster som finns i fönsterhandlarna numera. Här kan man läsa mer.

21 Dec 2019