Rent och fräscht

Så får du ett rent och fräscht hem

Bli av med skadedjur

Inget kan kännas så obehagligt som skadedjur hemma. Bara namnet "skadedjur" får oss att tänka på dem som hot, fastän de egentligen inte kan skada oss. De skadar däremot bostaden, eller kläderna som vi ska bära (mal och pälsängrar). Av flera anledningar vill vi inte ha dem hemma. Just nämnda pälsängrar kommer in i bostaden oavsett om det är rent hemma eller ej. Naturligtvis kan man förhindra att de stannar kvar i hemmet, om man ser dem komma och kan avlägsna dem på en gång.

Använd inte starka kemikalier

Det är viktigt att inte använda starka kemikalier. Och måste man det, är det bättre att be Anticimes eller någon annan skadesjursbekämpare komma och göra det, då gifterna är starka och som lekman ska man inte hantera sådana gifter på egen hand. Som lekman kan man däremot alltid ha ögonen öppna och hålla koll på om man ser några små kryp hemma och på ett tidigt stadium bekämpa dem. Ofarliga silverfiskar trivs till exempel i fuktiga och mörka utrymmen, vilket gör att de oftast dras till badrum, som både är fuktiga och mörka. Eftersom det är svårt för en lekman att på rätt sätt bekämpa skadedjur är det lättare att förebygga att de får fäste i våra bostäder. Så här kan du bland annat förebygga dem:

Mal i kläderna

Lägg enbart rena kläder i garderoben, kontrollera lakan, dukar och gardiner som inte används så att inga skadedjur har hittat dit. Dammsug garderober och linneskåp regelbundet.

Vägglöss

Köp helst inte hem begagnade och gamla möbler för vägglössen kan komma den vägen hem till en. Är du utomlands och reser, förvara inte resväskan på golvet och inte heller under sängen då vägglössen hittar dit. Ta inte in resväskan genast du har kommit hem. Tvätta kläderna i minst 60 grader i tvättmaskinen.

Kackerlackor, råttor och möss

Dessa skadesjur lever av den mat som vi, människor äter. Att hålla rent i köket, på golvet och utanför kring soporna är viktigt för att inte drabbas av dessa skadedjur. Reser du utomlands kan du vara noga när du packar sakerna inför hemfärden och sedan packar upp sakerna när du har kommit hem. Soprum ska vara tät och soptunnan ska vara väl försluten.